Уведомление

Уведомление за решение от Министерство на околната среда и водите, да не бъде извършвана екологична оценка на поземлен имот, собственост на СИИ Имоти АДСИЦ, намиращ се в гр. София, район Слатина, с Идентификатор 68134.710.3062. Прикачен файл

Уведомление

Сии Имоти АДСИЦ на 08.12.2020 получи уведомление за сделки на лица, изпълняващи ръководни функции. В тази връзка Загора Фининвест АД уведомява, че на 04.12.2020 г. е сключило сделка с акции от емисията на СИИ Имоти АДСИЦ. Уведомление