• Show all
  • Slider
  • Информация за Инвеститорите
  • Новини
  • Общи Събрания
  • Финансови Отчети
Уведомление

Уведомление относно оповестяване на регулирана информация.

Уведомление

Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия

Уведомление

Сии Имоти АДСИЦ на 08.12.2020 получи уведомление за сделки на лица, изпълняващи ръководни функции. В тази връзка Загора Фининвест АД уведомява, че на 04.12.2020 г. е сключило сделка с акции от емисията на СИИ Имоти АДСИЦ. Уведомление

Уведомление

Уведомление за разпределяне на дивидент.

Протокол от ОСА

Протокол от ОСА, проведено на 29.09.2020 г.

Покана за ОСА

Покана и материали за ОСА, което ще се проведе на 29.09.2020 г.