• Show all
  • Slider
  • Информация за Инвеститорите
  • Новини
  • Общи Събрания
  • Финансови Отчети
Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) №596/2014

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) №596/2014

Протокол от ОСА

Протокол от ОСА, проведено на 28.06.2023 г.

Покана за ОСА

Покана и материали за ОСА, което ще се проведе на 28.06.2023 г.

Уведомление

Уведомление за решение от Министерство на околната среда и водите, да не бъде извършвана екологична оценка на поземлен имот, собственост на СИИ Имоти АДСИЦ, намиращ се в гр. София, район Слатина, с Идентификатор 68134.710.3062. Прикачен файл

Уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) №596/2014

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) №596/2014