Директор за Връзки с Инвеститорите:

Вилизар Чупетловски – тел. 0888 90 09 45