Директор за връзки с инвеститорите:
Вилизар Чупетловски – office@ceeimoti.com