Директор за връзки с инвеститорите:
Вилизар Чупетловски – тел. 0888 90 09 45