Сии Имоти АДСИЦ на 08.12.2020 получи уведомление за сделки на лица, изпълняващи ръководни функции. В тази връзка Загора Фининвест АД уведомява, че на 04.12.2020 г. е сключило сделка с акции от емисията на СИИ Имоти АДСИЦ.

Уведомление